Heeft rekeningrijden positief effect?

De eerste resultaten van het proefproject rond rekeningrijden wijzen op een licht positief effect op het rijgedrag van de automobilisten en de verkeersstromen. Dat staat vandaag in Le Soir. Het proefproject werd georganiseerd in de drie Belgische gewesten: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De bevindingen zijn echter nog beperkt en voorbarig.

1.187 proefpersonen “betalen” per kilometer

Tussen februari en april reden 1.187 chauffeurs met een speciale gps die hun traject registreerde. Het bakje berekende hoeveel kilometers de proefpersonen aflegden en hoeveel dat zou kosten. Het bedrag dat ze zouden moeten betalen aan rekeningrijden, ging af van hun budget.

Tijdens de spitsuren (van 7 tot 9u en van 16u tot 18u) moesten de proefpersonen 9 eurocent per kilometer “betalen” voor een rit in de stad. Op autosnelwegen werd tijdens de spits 5 cent aangerekend en op de overige wegen werd  een tarief van 6,5 eurocent per kilometer gehanteerd. Wie echter buiten de spits de auto neemt, reed tegen halve prijs. En tussen 22 uur en 5 uur wordt er geen kilometerheffing aangerekend. De bedoeling is de verkeersstromen beter te sturen en files te vermijden.

Positief effect op verkeer?

Uit de eerste resultaten van het proefproject blijkt voorlopig een licht positief effect van de kilometerheffing op het gedrag van de automobilisten. De chauffeurs zijn geneigd om minder te rijden en kiezen vaker voor andere transportmiddelen, zoals de trein of de fiets. Wanneer ze toch de auto nemen, kiezen ze vaker voor andere tijdstippen. Gemiddeld daalt het verkeer met 5,5 %, in de stad loopt die daling op tot 8 %. De definitieve resultaten van het proefproject worden op 18 juli voorgesteld.

Of deze voorlopige resultaten er ook echt op wijzen of rekeningrijden werkt, valt af te wachten. De effecten zijn voorlopig eerder klein en ook het weer zou een grote invloed kunnen hebben op het gedrag van automobilisten. In de testperiode was het voornamelijk goed weer, wat de stap naar openbaar vervoer of de fiets kleiner maakt. Van bij aanvang was er veel te doen rond het proefproject, omdat rekeningrijden voor heel wat mensen een grote hap uit hun budget zou zijn. Maar liefst 170.000 Belgen ondertekenden een petitie tegen de kilometerheffing.