Een op twee hoopt op pensioen voor 65

Het begint de Belg stilaan te dagen dat hij langer moet werken vooraleer hij met pensioen kan gaan. Toch gaat een op de twee er nog altijd van uit voor zijn 65ste te kunnen stoppen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van het pensioenfonds voor de publieke sector Ogeo, schrijft De Tijd.

Negenzestig procent van de Belgen gaat akkoord met de stelling dat we langer moeten werken voor we met pensioen gaan. Maar de Belg ziet wel liever de anderen dan zichzelf langer werken: vrijwel de helft van de respondenten denkt nog voor zijn 65ste te kunnen stoppen. Die hoop leeft nog sterker in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel.

De onwetendheid blijft groot: 86 procent van de niet-gepensioneerden geeft aan dat ze hun pensioen wellicht beter zouden voorbereiden als ze al van in het begin van de loopbaan jaarlijks een update zouden krijgen van het te verwachten bedrag.

Er is ook nood aan meer informatie over de manier waarop het pensioen wordt berekend. De meerderheid (68 pct) vreest dat het pensioen niet toereikend zal zijn om een bevredigende levensstandaard aan te houden.