1 op de 5 wil erfenis aan goed doel geven

Een op de vijf Belgische 55-plussers is bereid om een deel van zijn vermogen, gemiddeld iets meer dan een vijfde daarvan, via zijn testament aan een goed doel te schenken. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van kinderrechtenorganisatie Unicef België.

Bovendien blijkt negen op de tien respondenten het belangrijk te vinden dat ze zelf kunnen beslissen aan welk doel ze schenken. Vooral dierenwelzijn, medisch onderzoek, armoedebestrijding en hulp aan kinderen in moeilijke omstandigheden zijn populair.

Bron van inkomsten
Nalatenschappen zijn voor goede doelen een belangrijke bron van inkomsten. Bij Unicef België vertegenwoordigen ze bijvoorbeeld twintig procent van de jaarlijkse inkomsten.

Volgens Unicef-woordvoerder Philippe Henon bedraagt een gemiddelde schenking via testament aan Unicef België 75.000 euro. Maar "het zijn heus niet alleen de meest bemiddelden die overwegen om een deel van hun nalatenschap te schenken aan een goed doel", zegt Michel Lorge, directeur fondsenwerving bij Unicef België. "We willen dat de mensen weten dat elke gift of legaat belangrijk is."

Dag van het Testament
De kinderrechtenorganisatie liet duizend Belgische 55-plussers bevragen in aanloop naar de Internationale Dag van het Testament, morgen. De bedoeling van die dag is om mensen te sensibiliseren over de mogelijkheid om het werk van vzw’s en stichtingen te steunen via een erfenis.