1 op de 4 Belgen kan niet sparen

Ongeveer een kwart van de Belgen kan niet sparen, dat leert een enquête van de bank ING. Het Belgische spaargeld is geconcentreerd bij een kleine groep van de bevolking. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Een kwart van de duizend ondervraagden zegt helemaal geen spaargeld te bezitten, terwijl een ander kwart van de spaarders over een bedrag van meer dan een jaarloon beschikt.

Ongeveer 27 procent van de spaarders bezit wel spaargeld, maar kan niet genoeg sparen om aan de richtlijn van drie maandinkomens te voldoen. Die grens wordt gezien als noodzakelijk voor onvoorziene uitgaven.

Belg spaart minder dan de gemiddelde Europeaan
Bovendien kunnen Belgen minder sparen dan inwoners uit onze buurlanden. 68 procent van de Belgische ondervraagden zegt spaargeld te hebben. Dat percentage ligt hoger in andere Europese landen.  Zo zegt zeventig procent van de Nederlanders, Spanjaarden en Italianen dat ze kunnen sparen. In Luxemburg is dat tachtig procent.

Als we naar Europa kijken, zien we dat 70,5 procent van de Europeanen kan sparen. Daar hoort echter wel een kanttekening bij: in België wilden meer mensen dan in andere landen niet op de vraag antwoorden.