Akkoord over begrotingscontrole 2012

Het federale kernkabinet heeft dinsdagavond een akkoord bereikt over de begrotingscontrole voor 2012. De topministers moesten op zoek naar 811 miljoen euro om het federale begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,4 procent van het bbp. De regering maakt zich sterk dat de burgers de bijsturingen niet zullen voelen. Het gaat vooral over technische ingrepen, liet Di Rupo weten. Zo zullen bepaalde uitgaven uitgesteld worden. Van nieuwe belastingen zou geen sprake zijn. Woensdagnamiddag starten de onderhandelingen voor de begroting van 2013.