Lange wachttijden in Leuven

 

In Leuven zijn vijf stembureaus verspreid over de stad niet tijdig kunnen opstarten door problemen met de computers, onder meer in de Sporthal in Kessel-Lo. Dat gaf aanleiding tot verhoogde wachttijden, maar de problemen bleven binnen de perken omdat de mensen telkens toelating kregen om aan een ander stembureau in hetzelfde gebouw te stemmen. De problemen waren er vooral omdat de codes voor het opstarten niet werkten of de scanners de stemmen niet konden lezen. Ook de papierrolletjes gaven hier en daar problemen. In enkele gevallen kon de plaatselijke technische dienst de problemen oplossen, elders moesten technici van de Vlaamse Gemeenschap tussenkomen.