2e woning verhuren: wat met belastingen?

Voor een tweede woning betaal je zoals voor elk onroerend goed onroerende voorheffing. Daarvoor krijg je één keer per jaar een aanslagbiljet. Dat legt financieel expert Paul D'Hoore uit op zijn Facebookpagina '100 vragen aan Paul D'Hoore'.

Daarnaast wordt een onroerend goed ook elk jaar belast in de personenbelasting. "Daarvoor moet je in je belastingaangifte het kadastraal inkomen aangeven. Dat is het jaarlijks inkomen dat een onroerend goed wordt geacht op te brengen voor de eigenaar. Aan elk onroerend goed is zo'n 'kadastraal inkomen' toegewezen", legt D'Hoore uit.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Als je een tweede woning verhuurt aan een persoon of een vennootschap die er een beroepsactiviteit uitoefent, moet je ook de jaarlijkse brutohuur aangeven. "Als de huurder de woning bijvoorbeeld voor de helt gebruikt voor beroepsdoeleinden, moet jij de helft van de huur aangeven", aldus D'Hoore.