Volwassenen in secundair onderwijs?

Volwassenen zullen in de toekomst misschien gewoon les kunnen volgen in het regulier secundair onderwijs. Dat meldt De Standaard. Minister van Onderwijs Hilde Crevits overweegt namelijk een versoepeling van de regel die dat nu verbiedt.

Momenteel bestaat er nog een leeftijdsgrens van 25 jaar voor het gewone middelbaar onderwijs. Die grens werd ingevoerd, omdat lesgeven aan jongeren en volwassenen op hetzelfde moment niet haalbaar zou zijn. Dat argument vindt de laatste tijd steeds minder steun, waardoor minister Crevits nu een nieuw systeem overweegt. Secundaire scholen kunnen nu dus de regels versoepelen, nadat Crevits hiervoor een bepaling toevoegde aan onderwijsdecreet XXV.

Volwassenen ouder dan 25 jaar kunnen nu terecht in het volwassenenonderwijs, dat in de vorm van avondlessen wordt gegeven. Volwassenen toelaten in het gewone dagonderwijs zou veel concurrentie kunnen betekenen voor het avondonderwijs. Dat negatieve gevolg zou de minister willen voorkomen door enkel volwassenen toe te laten in ruchtingen die momenteel niet bestaan in het volwassenenonderijs. Het gaat dan vooral om zeer arbeidsgerichte opleidingen, zoals bijvoorbeeld tandtechnicus.