Opleiding huisarts krijgt een voldoende

De basisopleidingen arts en de opleiding tot huisarts in Vlaanderen zijn in orde. De specialistenopleidingen die vorig jaar een 'onvoldoende' kregen, hebben intussen verbetertrajecten ingediend en krijgen drie jaar clementie. Dat bericht De Standaard.

Een visitatiecommissie van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen (Vluhr), die werkt onder het toeziend oog van de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie NVAO, kende een 'voldoende' toe aan de basisopleidingen arts (bachelor + master) van de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Ook de kleine bacheloropleiding van de Universiteit Hasselt kreeg een voldoende. Ook de opleiding tot huisarts die de vier universiteiten samen organiseren krijgt een voldoende van de Vluhr-commissie.

Specialisatie

Na de basisopleiding tot arts, kunnen artsen zich specialiseren. De Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie NVAO heeft intussen ingestemd met het 'onvoldoende' dat de Vluhr-commissie vorig jaar uitsprak over de specialistenopleidingen van Leuven, Gent en Antwerpen. De kleine VUB kreeg toen wel een voldoende. De NVAO laat de opleidingen toch ng drie jaar verder werken, omdat ze alle drie een verbetertraject indienden.