HDP: "Geen band met dit soort aanslagen"

Video: Video: "Geen band met dit soort aanslagen"
Video: "Geen band met dit soort aanslagen"
Uw video is aan het laden...

De spanning neemt toe in Turkije terwijl de AK-partij van president Erdogan alle duivels ontbindt om de verantwoordelijken achter de aanslag in Ankara keihard aan te pakken. De verantwoordelijken zijn volgens de Turkse overheid onmiskenbaar Koerdische terroristen vanuit Syrië, gesteund door de PKK.

Oppositiepartij HDP, pro-Koerdisch en pluralistisch, krijgt het in de marge van de oplopende polarisering hoe langer hoe harder te verduren. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers trok naar het hoofdkwartier in Ankara en sprak er met de vice-voorzitter van de partij.

Programma's