Had Merah handlangers?

Video: Had Merah handlangers?
Had Merah handlangers?
Uw video is aan het laden...

In Toulouse is de technische recherche hard op zoek naar aanwijzingen in het appartement van Mohamed Merah. Ze willen vooral weten of hij alleen heeft gehandeld of dat hij misschien mededaders had. Vtm-reporter Ezra Eeman is in Toulouse.

Programma's