Synode niet eens over het homohuwelijk

Video: Video: Synode niet eens over homohuwelijk
Video: Synode niet eens over homohuwelijk
Uw video is aan het laden...

De bisschoppensynode in Rome is er niet in geslaagd om tot een consensus te komen over hoe de kerk moet omgaan met homoseksuelen of mensen die gescheiden zijn en opnieuw trouwen. De voorstellen hebben geen tweederdemeerderheid gehaald.

De deelnemers aan de synode moesten een zeventien pagina’s lang slotdocument goedkeuren. Daarvoor moesten ze op elk hoofdstuk apart stemmen. Een hoofdstuk met een tweederdemeerderheid wordt formeel goedgekeurd en komt ook in het document.

Voor de onderwerpen waarin staat dat homoseksuelen welkom worden geheten in de kerk en dat mensen die gescheiden zijn of ongehuwd samenwonen toe te laten tot de communie, is die meerderheid niet gehaald.

Paus Franciscus is hierover zeer teleurgesteld. Dat bleek in zijn toespraak aan het eind van de synode. De Belgische aartsbisschop André-Jozef Léonard is wel tevreden. Hij benadrukt wel dat er “respect en liefdevolle aandacht is betoond voor ongehuwd samenwonenden of partners van hetzelfde geslacht. Maar het legitimeren van homoseksuele relaties, laat staan van het homohuwelijk, zal niet lukken.”

De woordvoerder van het Vaticaan, Federico Lombardi, belooft “dat er verder zal worden gewerkt aan deze onderwerpen”. Daarmee wijst hij naar het tweede deel van de synode, volgend jaar, waarin de hele kwestie opnieuw op de tafel zal komen. 

Programma's