Dossier Strijd tegen IS

Di Rupo: “IS-gevaar is schuld van Bush”

Video: Video: Di Rupo: "IS-gevaar is schuld van Bush"
Video: Di Rupo: "IS-gevaar is schuld van Bush"
Uw video is aan het laden...

Vanop het spreekgestoelte van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft premier Elio Di Rupo zich beklaagd over de erfenis van ex-president George W. Bush. De oorlog in Irak, die begonnen werd door Bush, is voor Di Rupo een van de oorzaken van de huidige problemen in het Midden-Oosten.

"Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de menselijke ramp die we nu meemaken ook het gevolg is van een bittere fout", zei Di Rupo. "De fout van politieke verantwoordelijken die de voorkeur gaven aan militaire oplossingen, de zogezegde 'preventieve oorlog'. België heeft enkele jaren geleden geweigerd om deel te nemen aan een dergelijke operatie in Irak. Hoe kunnen we anders dan inzien dat de frustraties en vernederingen het radicalisme versterkt hebben?"

Het komt er voor Di Rupo nu op aan om dringend te reageren en actie te ondernemen tegen de terreurorganisatie IS, ook op militair vlak. "Bombardementen volstaan niet", zei de premier. "Zowel hier als daar moet voorrang gegeven worden aan onderwijs, pedagogische begeleiding, de opening naar de andere en de wereld. Ons doel moet zijn om de gewelddadige radicalen te 'deradicaliseren'."

Programma's