Huis kopen? Zo is de overeenkomst geldig

Het Antwerps hof van beroep oordeelde dat kopers en verkopers niet langer een beroep kunnen doen op e-mails om te bewijzen dat ze een akkoord hadden over de koop of verkoop van een huis of appartement. Maar vanaf wanneer kan je wel bewijzen dat er een overeenkomst is? Wij vroegen het aan professor Handelsrecht aan de KU Leuven Evelyne Terryn.

“In het burgerlijk wetboek staat dat je vanaf 375 euro een akte nodig hebt om de verkoop van een goed te bewijzen”, vertelt professor Terryn. “Die akte is een geschrift waar de prijs, het voorwerp dat wordt verhandeld maar vooral de handtekening van de twee partijen moeten opstaan.”

Mag je dat dan zomaar even neerpennen of typen en daarna handtekenen? “Mijn advies is om het document eerst even te laten nalezen door een notaris, maar in principe is een akkoord op een bierviltje even rechtsgeldig en volstaat dit ook als bewijs als er een handtekening onder staat”, legt Terryn uit.

E-mail is minder sterk bewijs
Op aansturen van Europa kwam er ook een wet die het sluiten van elektronische contracten makkelijker wil maken. “Die wet kwam er om het signaal te geven: als het doel bereikt wordt via de elektronische weg, is dat OK”, zegt professor Terryn. “En daar ben ik het niet eens met de uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep. De advocaat die de zaak won, heeft de rechter gewezen op een uitzondering in die wet die zegt dat de wet niet geldt bij het verhandelen van onroerende goederen."

"Maar je hebt die wet niet nodig om je op een e-mail te kunnen beroepen als bewijs want ook het burgerlijk wetboek laat de rechter toe met een e-mail rekening te houden als bewijs. Alleen is dit een minder sterk bewijs omdat zo’n mail normaal gezien niet voorzien is van een elektronische handtekening. De rechter kan er rekening mee houden, maar kan ook oordelen dat dit niet volstaat als bewijs.”

Conclusie?
Je kan dus een overeenkomst sluiten en die ook bewijzen via mail als je met elektronische handtekeningen werkt. Ook via sms, telefoon of mondeling kan je een verkoop overeenkomen, maar je kan bewijsproblemen krijgen zolang er geen geschrift is dat door beide partijen is ondertekend. Hetzij elektronisch, hetzij met een ouderwetse pen.