Het Nationale Debat: geld en belastingen

Video: Video: Het Nationale Debat: geld en belastingen
Video: Het Nationale Debat: geld en belastingen
Uw video is aan het laden...

De volgende vragensteller is Gilles. Een Waal die in Vlaanderen werkt. Hij vindt dat politici meer moeten doen voor de kansarmen. Hij vraagt zich af hoe De Wever de belastingen kan verlagen en toch de verzorgingsstaat kan handhaven. De Wever legt uit dat er net moet bespaard worden om die sociale welvaartstaat te kunenn behouden. Magnette zegt dat de regering daar al veel maatregelen voor heeft genomen.

Programma's