CM: “Specialisten rekenen te veel aan”

Video: Video: CM: “Specialisten rekenen te veel aan”
Video: CM: “Specialisten rekenen te veel aan”
Uw video is aan het laden...

Geconventioneerde specialisten rekenen bij een kwart van hun doktersbezoeken te veel aan. Geconventioneerde dokters zijn nochtans juist die dokters die zeggen dat ze zich houden aan de officiële tarieven. Maar ze doen dat dus niet altijd. Gemiddeld betaalt de patiënt negen euro meer dan is afgesproken.

Programma's