“Aref vertrok zelf naar Afghanistan”

Video: Video: “Aref vertrok zelf naar Afghanistan”
Video: “Aref vertrok zelf naar Afghanistan”
Uw video is aan het laden...

De Afghaanse asielzoeker Aref, die in Afghanistan zou zijn vermoord, is vrijwillig uit ons land vertrokken. Het is ook niet duidelijk hoe hij in Afghanistan is omgekomen. Dat zegt de baas van het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen. Vrienden van Aref vinden dat ons land zijn vraag om asiel nooit had mogen afwijzen.

Programma's