“Dodehoekspiegel voor tractoren”

Video: Video: “Dodehoekspiegel voor tractoren”
Video: “Dodehoekspiegel voor tractoren”
Uw video is aan het laden...

De partij Groen vindt dat de regering de veiligheidsvoorschriften voor tractoren moet verscherpen. De partij stelt voor om de regels voor vrachtwagens, zoals de verplichte dodehoekspiegel, ook toe te passen op tractoren. Ook de Boerenbond is voorstander van het voorstel, omdat meer en meer tractoren op de openbare weg rijden.

Programma's