“Decennia-oud probleem oplossen”

Video: Video: “Decenniaoud probleem oplossen”
Video: “Decenniaoud probleem oplossen”
Uw video is aan het laden...

De gelijkschakeling van het statuut voor arbeiders en bedienden, is een probleem dat al tientallen jaren aansleept, zegt VTM-journalist Jan De Meulemeester. Specialisten en vakbonden zeggen al langer dat die twee statuten moeten gelijkgeschakeld worden en de rechter heeft hen daarin ook gelijk gegeven. Op 8 juli moet de situatie aangepakt zijn. De sociale partners raakten er in hun overleg niet uit. Daarom heeft minister van Werk Monica De Coninck nu een voorstel op tafel gelegd.

Programma's