Asielbeleid focust te weinig op vrouwen

Video: Video: Asielbeleid focust te weinig op vrouwen
Video: Asielbeleid focust te weinig op vrouwen
Uw video is aan het laden...

De vrouwenraad en het vrouwenoverlegcomité vinden dat staatssecretaris Maggie De Block te weinig rekening houdt met vrouwen in haar asielbeleid. Ze hebben vanmorgen actie gevoerd aan de raad voor vreemdelingenbetwistingen in Brussel. Vandaag werd daar namelijk beslist of een Afghaans gezin al dan niet terug gestuurd zou worden. Het gezin heeft twee tienerdochters, die in Afghanistan niet naar school mogen en een boerka moeten dragen. De oudste dochter van zeventien wil arts worden en herinnert zich nog al te goed hoe haar leven was in Afghanistan.

Programma's