"Beurs is barometer voor bouwsector"

Video: Video: "Beurs is barometer voor bouwsector"
Video: "Beurs is barometer voor bouwsector"
Uw video is aan het laden...

Batibouw begon aarzelend, maar in de loop van de week waren er enkele goeie dagen, wat de balans min of meer heeft rechtgetrokken. Voor de bouwsector is de beurs heel belangrijk. Het is een graadmeter voor het werk dat er de komende maanden zal binnen komen.

Programma's