Nederlander spil in vleesschandaal?

Video: Video: Nederlander spil in vleesschandaal
Video: Nederlander spil in vleesschandaal
Uw video is aan het laden...

Het net sluit zich stilaan rond de verantwoordelijken voor het grote paardenvleesschandaal. Onderzoekers hebben de hele keten gereconstrueerd waarlangs het vlees gepasseerd is. Mogelijk is daar een Nederlander bij betrokken die in ons land woont.

Programma's