500 kinderen zoeken pleeggezin

Video: 500 kinderen zoeken pleeggezin
500 kinderen zoeken pleeggezin
Uw video is aan het laden...

500 kinderen in Vlaanderen zijn op zoek naar een geschikt pleeggezin. Het gaat vooral om kinderen die langdurig opvang nodig hebben. Pleeggezinnen die langdurig kinderen opvangen, kiezen daar meestal bewust voor. Ze willen hun pleegkind zien opgroeien en mee opvoeden.

Programma's