ACOD: 'It takes two to tango"

Video: Video: 'It takes two to tango"
Video: 'It takes two to tango"
Uw video is aan het laden...

"It takes two to tango", zegt Chris Reniers, voorzitster van de socialistische vakbond ACOD. "Geens heeft met de cipiersbonden bewezen dat het een geven en nemen is, en je de tijd moet nemen en met de juiste mensen aan tafel moet gaan zitten. Ik denk dat dat op dit moment mankeert bij de directie van de spoorbonden."

Programma's