NMBS: “Hinder staking ASTB beperken”

Video: Video: NMBS: “Hinder door staking ASTB beperken”
Video: NMBS: “Hinder door staking ASTB beperken”
Uw video is aan het laden...

Er komt zware kritiek op de aangekondigde zaterdagstakingen bij het spoor van de niet erkende vakbond ASTB. Die willen de komende zeven zaterdagen het treinverkeer stilleggen. De NMBS-directie werkt nu aan scenario's om de hinder tot een minimum te proberen beperken.

Programma's