“Strikter toezien op kledingcontainers”

Video: Video: “Strikter toezien op kledingcontainers”
Video: “Strikter toezien op kledingcontainers”
Uw video is aan het laden...

Afgedankte kleding die je deponeert in een textielcontainer, gaat bijna nooit naar een derdewereldland. Bevoegd minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) wil dan ook strikter toezien op de kledingcontainers. Kleding inzamelen om winst te maken mag, maar dan moet het wel duidelijk aangegeven zijn.

Programma's