“Niet nodig om elk hart te screenen”

Video: Video: “Niet nodig om elk hart te screenen”
Video: “Niet nodig om elk hart te screenen”
Uw video is aan het laden...

De meeste cardiologen vinden het niet nodig om iedereen zijn hart te screenen. Het moet wel als je intens gaat sporten en als je iemand in de familie hebt die ooit een hartziekte heeft gehad. Elk jaar krijgen 10.000 mensen in ons land een hartstilstand. Sommigen zouden door een screening gered kunnen zijn.

Programma's