Herfinanciering leningen populair

Video: Video: Herfinanciering leningen populair
Video: Herfinanciering leningen populair
Uw video is aan het laden...

Er zijn niet alleen veel meer nieuwe leningen afgesloten. Er hebben ook nog nooit zoveel mensen hun lopende lening laten herfinancieren. Bijna 33.000, dat zijn er 8.000 meer dan in 2013. Als u dat nog niet hebt laten doen, het is het moment: de rentevoeten staan momenteel nog lager dan vorig jaar.

Programma's