Rechtbank vraagt hulp in zaak-Boël

Video: Video: Rechtbank vraagt hulp in zaak-Boël
Video: Rechtbank vraagt hulp in zaak-Boël
Uw video is aan het laden...

De Rechtbank van Eerste Aanleg zegt dat Jacques Boël wel degelijk de vader is van Delphine. Misschien niet biologisch, maar vaderschap gaat verder dan het bloed. Jacques Boël heeft Delphine opgevoed, haar zijn naam gegeven en is in de praktijk haar vader. En dus niet Koning Albert. Dat zou dus betekenen dat de Koning geen vaderschapstest kan afleggen.

In de rechtspraak is daar discussie over en daarom heeft de rechtbank van Eerste Aanleg nu advies gevraagd aan het Grondwettelijk Hof. Dat moet dan beslissen of de rechtszaak door kan gaan, en of die vaderschapstest kan of niet.

Programma's