"Niet overal dynamische borden"

Video: Video: "Niet overal dynamische borden"
Video: "Niet overal dynamische borden"
Uw video is aan het laden...

Voor scholen die langs een lokale weg liggen, is het gemeentebestuur verantwoordelijk. Maar er liggen ook heel wat scholen in een zone 30 aan gewestwegen. Daar is het Agentschap Wegen en Verkeer verplicht om dynamische verkeersborden te voorzien. Volgens het onderzoek van Touring is dat niet overal in orde.

Programma's